Sporda Performans Değerlendirme ve Yetenek Seçimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarihçemiz

Genel Bilgiler

Trabzon Üniversitesi Sporda Performans Değerlendirme ve Yetenek Seçimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 29.04.2019 tarihli 30759 sayılı yönetmelik ile Trabzon'da kurulmuştur.

Merkezin amacı; sporda performans değerlendirme ve yetenek seçimi ile ilgili alanlarda disiplinlerarası bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalar yapmak, yetenek ve performans nalizi ile ilgili sorunların çözümüne yönelik yöntem ve öneriler geliştirmek ve bunları uygulamak, çalışma sonuçlarını yurt içi ve yurt dışındaki ilgili yabancı kuruluşlara aktarmak, yetenek ve performans analizinin elit sporcuların başarısını artırmak, toplum sağlığı ve sporun geniş halk kitlelerine yayılmasını sağlamak için yetenek ve performansın analizinin katkılarını açıklamak ve sporda başarı ve sağlık için sporu geliştirmek amacıyla araştırma, proje, yayın ve eğitim çalışmaları yapmaktır.

Menüyü Kapat